הגעה ברכב פרטי

הגעה ברכב פרטי

כניסה מדרום
נוסעים על כביש מס' 4 כביש חיפה עכו, בצומת עין המפרץ פונים שמאלה ונוסעים לאורך הים. ברמזור הראשון יש לפנות שמאלה ולעקוב אחר השילוט לעיר העתיקה.

כניסה מצפון
נוסעים על כביש מס' 4 נהריה-עכו, בכניסה לעכו יש לעקוב אחר השילוט לעיר העתיקה.