חברי הדירקטוריון

חברי הדירקטוריון

מר שמעון לנקרי

מר אמיר סולרסקי- יו"ר הדירקטוריון

מר יחיאל שאבי
מר בשאר מדאח

מר דוד הררי - מנכ"ל החברה
גב' זיוה שנהב - סמנכ"ל ביצוע
גב' אריקה גל - מזכירת החברה ומנהלת משאבי אנוש
גב' ליליאן ביליה - חשבת החברה