חברי הדירקטוריון

חברי הדירקטוריון

חברי  דירקטוריון החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ

מר שמעון לנקרי

מר אמיר סולרסקי- יו"ר הדירקטוריון

מר יחיאל שבי

מר בשאר מדאח

גב' סיגל בן עוז

מר מלק עומר

מר דוד הררי - מנכ"ל החברה

גב' זיוה שנהב - סמנכ"ל ביצוע

גב' אריקה גל - מזכירת החברה ומנהלת משאבי אנוש