מכרזים

מכרזים

להורדת חומר מכרז 10/17 שיפוץ חזית הים בנמל חיפה - לחצו כאן

 

תזכורת: על המציע למסור  עד  21/6/17 בשעה 12.00  את פרטיו לחברה לפיתוח עכו העתיקה

        בטלפון 04-9956734  לשם הסדרת אישורי כניסה לנמל לסיור הקבלנים.